Gratis guide

Hvordan navigere digital transformasjon?


Virksomheter blir stadig mer digitale og digital transformasjon har blitt en kontinuerlig prosess som handler om å
øke produktivitet og innovere nye tjenester og produkter med digitale hjelpemidler. For å lykkes er det
viktig å få kontroll på virksomhetsarkitekturen og få innsikt i din egen virksomhet.

I denne e-boken vil du lære:

Hvordan navigere digital transformasjon

Hvordan koble strategi og teknologi

Lage en digital tvilling av organisasjonen gjennom god virksomhetsarkitektur

Hva som kjennetegner et godt verktøy for virksomhetsarkitektur

Last ned din guide:

Axaz er stolte over tilliten kundene våre viser oss
Nye veier logo main
Norli.svg
Archer logo
Color_Line_logo.svg
Dophin

Nøkkelfaktorer for å lykkes med digital transformasjon

 
Ebok-arkitektur-bilde-OPT

Koble strategi med teknologi

Ha oversikt over teknologien i selskapet og hvordan dette henger sammen med virksomhetens strategi.

Kartlegg virksomheten og etabler en digital tvilling av organisasjonen

Kartlegg virksomhetsarkitekturen og få kontroll på systemer, applikasjoner, integrasjoner, dataflyt, prosesser, kapabiliteter og ansatte.

Lag et målbilde basert på den digitale arkitekturen

Knytt målbildet til strategien og utarbeid en plan basert på de beste business casene.

Benytt et godt virksomhetsarkitektur verktøy

Velg et verktøy som effektivt kan modellere en digital tvilling som gir god innsikt i virksomheten, med gode visualiseringer og analyser.

Engasjer hele virksomheten

Mennesker spiller en avgjørende rolle i digitale prosjekter. Få med alle interessenter i arbeidet med virksomhetsarkutekturen.